Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Ahonkartanon asumispalvelut

Ahonkartano on päihdehuollon asumispalveluja tarjoava asumisyksikkö Viitasaaren keskustan läheisyydessä. Asuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnoissa. Asunnot ovat siistejä kahden hengen soluasuntoja. Jokaisella asukkaalla on oma lukollinen huone. Yhteisissä tiloissa olohuone, keittiö sekä wc/kylpyhuone.

Ahonkartanolla asuminen edellyttää päihteettömyyttä. Päihtettömyys todennetaan satunnaisesti alkometrilla sekä lääkeaine- ja huumeseuloilla.

Ahonkartanolla asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritetään annettavat palvelut, asumispalveluiden menetelmät ja tavoitteet. Asiakkaan tulee sitoutua suunnitelmaan ja olla aktiivinen toimija oman elämänhallinnan parantamiseksi. Lääkehoidon toteutus on osa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa ja ohjaajien tulee olle tietoisia asiakkaan lääkityksestä kokonaisuudessaan. Asumisen aikana on mahdollisuus tuettuun lääkehoitoon.

Asumiseen liittyviä muita tukipalveluja ovat mm.

  • Ateriapalvelut
  • Päivärytmiin tukeminen
  • Vaatehuolto
  • Kotitöiden opastus, siivous ja ruuanlaitto
  • Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon ohjaus ja opastus
  • Palveluohjaus, ensisijaisten etuuksien hakeminen
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukainen käyttö
  • Kuntouttavan työtoiminnan palvelut erikseen sovittavissa Pesti ry:n kanssa

Ahonkartanolle siirtyvän asiakkaan elämänhallinta tulisi olla sellaisella tasolla, ettei hän tarvitse rauhoittavia tai bentsodiatsepiinilääkkeitä. Siirtyminen Ahonkartanolle on mahdollista, jos asiakkaan lääkevieroitus on loppusuoralla, asenne kohdallaan, vieroitusoireet vähäisiä ja jatkosuunnitelmat sovittu.

 

Yhteisöasuminen ja tukipalvelut

Ahonkartanolla asuminen on yhteisöasumista. Arjen töistä suoriudutaan yhdessä tehden. Arjen töitä ovat mm. ruuanlaitto, yhteisten tilojen siivous ja pihamaan kunnossapito. Lauantai on yhteisöpäivä. Tuolloin tehdään asioita yhdessä isommalla porukalla.

Asiakkaan hallinnassa olevaa asuntoa on hoidettava huolellisesti. Asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito ovat osa tätä huolenpitoa. Asunnon siivoukseen kuuluu mm. lattianpesu, ikkunoiden pesu, jääkaapin ja pakastimen sulatus ja puhdistaminen, uunin ja lieden puhtaanapito sekä wc/kylpyhuoneen siivous.

 

Kartanokodit Oy on vastuussa asunnon kunnossapidosta. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu, että asunto luovutetaan hoitosuhteen päätyttyä hyvässä kunnossa ja siivottuna.

 

 

Ahonkartano
Isoahontie 23
44500 Viitasaari
aho@kangaskartano.com
puh. 050 4083 455

 

https://www.facebook.com/ahonkartano/

 

Navigaatio