Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Apua päihdeongelmaan

Hoitokoti Kangaskartano tarjoaa apua päihdeongelmaan täysi-ikäisille. Avullamme päihdeongelmainen voi sopeutua yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä nauttia päihteettömästä elämästä. Tutustu myös eettisiin arvoihimme ja työskentelytapoihimme.

Yksilöllistä apua päihdeongelmaan

Usein päihdeongelma on monitahoinen, mistä johtuen myös ratkaisumetodit ovat monipuolisia ja monitahoisia. Toteutamme päihdekuntoutusta Käypä-hoito suositusten mukaisesti. Kuntoutus sisältää mm. kirjallisia tehtäviä, yhteisöhoitoa, luentoja, ryhmäkeskusteluja ja liikuntaa. Lisäksi halukkaille on tarjolla viiden pisteen korva-akupunktiota ja korvamagneetteja.

 

Kuntoutuksen aikana asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan myös lähettävän tahon odotukset kuntoutuksen sisällöstä. Hoitokodilla on yksityisten luvanvaraisten sosiaalipalvelujen lisäksi yksityisen terveydenhuollon luvat päihdekuntoutuksen toteuttamiseen seuraavasti:

•    Erikoislääkärin vastaanotto, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen sekä konsultoivat lääkäripalvelut
•    Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
•    Lähihoitajan hoitotoimenpiteet
•    Päihdeongelmaisten katkaisu- ja vieroitushoito
•    Laboratorionäytteiden otto
• Opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito
•    Palveluohjaus

Kahden viikon kuntoutusjakso

Kahden viikon kuntoutusjaksossa katkaistaan päihdekierre. Kuntoutusjakso on suunnattu heille, jotka eivät itse kierteen katkaisemiseen pysty. Kuntoutusjakso tähtää asiakkaan palauttamiseen normaaliin arkeen, töihin tai kouluun.

Kuukauden kuntoutusjakso

Kuukauden kuntoutusjakson aikana toipumisprosessi saadaan jo hyvään alkuun. Kuukauden jälkeen monet kokevatkin selviävänsä hyvin avopalvelujen ja vertaistukiryhminen avulla.

Pidemmät kuntoutusjaksot

Pitkäkestoinen päihdeongelma vaatii usein pidemmän kuin kuukauden hoitojakson. Päihdeongelman hoitaminen on hyvin kokonaisvaltaista joka vaatii psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä eivätkä muutokset tapahdu hetkessä.  Myös lääkityksen tarkistus ja seulojen puhdistuminen vie oman aikansa.

Päihdekuntoutuksen intervallijaksot 1 – 2 viikkoa

Intervallijaksojen tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja lisätä arjen voimavaroja. Useat henkilöt kokevat intervallijaksot itselleen hyödyksi. Niiden aikana käydään läpi arjessa selviytymistä, tarkistetaan tavoitteet ja tehdään tarvittaessa uusi ryhtiliike päihteettömyyden suuntaan.

Navigaatio