Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Huumevieroitus oireenmukaisin lääkkein

Huumevieroituksessa seuraamme tarkasti terveydentilaa ja hoidamme ilmeneviä vieroitusoireita lääkärin ohjeistuksen mukaan. Vieroitusoireiden arvioinnissa hyödynnämme olemassa olevia arviointilomakkeita sekä käytössä olevia testejä ja mittareita.  Vieroitushoidossa oleva voi osallistua päivittäisiin toimintoihin oman vointinsa mukaan.

Huumevieroitusta tukeva lääkitys on yksilöllinen

Huumevieroitusta tehostetaan ja oireita hoidetaan lääkityksellä tarpeen mukaan. Lääkärin määräämät lääkkeet sisältyvät vuorokausihintaan. Lääkitys toteutetaan Hoitokoti Kangaskartanon päihdelääkärin ohjeistuksen mukaan, lähettävän tahon aikataulu ja tavoitteet huomioiden. Huumevieroituksen aikana henkilökuntamme antaa asiantuntevaa hoitoa ja tukea.

Mikäli käytössäsi on inhaloitavia lääkkeitä, hormonivalmisteita, diabeteksen hoitoon tablettilääkitys tai insuliinia, ota ne mukaasi hoitoon tullessasi.

Päihteettömyyden seuranta:

Alkometri ja huumeseulat.

 

Navigaatio