Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Kuntoutus – päihderiippuvuuteen on apua tarjolla

Tarvitsetko tai tarvitseeko lähimmäisesi päihdekuntoutusta? Apua on tarjolla. Lähimmäisten varhainen puuttuminen, oma havainto syntyneestä riippuvuudesta ja hyvät, ammattitaitoiset päihdekuntouttajat ovat askeleita kohti päihteettömyyttä. Huume-, lääke- ja alkoholiriippuvaisen kuntoutus vaatii aikaa ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin, se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista ja se on myös palkitsevaa. Palkintona on päihteetön arki: turvallinen, terveellinen ja taloudellisesti kestävä elämä yhdessä lähimmäisten kanssa.

Päihdekuntoutus on aina prosessi

Päihdekuntoutus on pitkäaikainen ja monitahoinen prosessi, jossa tukena ovat läheiset, vertaiset ja ammattitaitoinen henkilökunta. Päihdekuntoutusta on saatavilla alkoholi-, lääke- ja monipäihderiippuvaisille, joilla on tahto elää päihteettömästi. Päihderiippuvuuden hoidon tukena toimivat lisäksi palveluohjaaja sekä mielenterveystyön ammattilaiset sillä päihdekuntoutuja tarvitsee tukea myös psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Kuntoutussuunnitelma tervehtymisen tukena

Päihderiippuvaisen kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, omaohjaajan sekä sairaanhoitajan ja/tai sosionomin kanssa. Kuntoutussuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan tulotilanne sekä lähettävän tahon tavoitteet kuntoutusjaksolle, jotta kuntoutus kohdistuisi mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti toivotulla tavalla. Päihderiippuvaisen kuntoutussuunnitelman tavoitteena on auttaa tunnistamaan arkeen liittyvät ongelmat sekä riippuvuudelle altistavat ja niitä ylläpitävät tekijät. On tärkeää tunnistaa millaiset käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumallit liittyvät arkeen ja ongelmatilanteiden kohtaamiseen. Mitkä ovat stressin aiheuttajat ja miten niitä voidaan turvallisesti lievittää. Mitä muuta ilon aiheita löytyy kuin päihteet? Millaisista asioista minuus rakentuu ja mikä ohjaisi pois itsetuhoisesta käyttäytymisestä?

Kuntoutuspalvelut Hoitokoti Kangaskartanolla

Etsitkö Sinä tai läheisesi päihteetöntä elämää? Hoitokoti Kangaskartanossa päihderiippuvaisen kuntoutuspalvelut ovat laadukas kokonaisuus, jossa päämääränä on päihteetön, terve ja turvallinen elämä. Kuntoutuspalvelut rakennetaan päihderiippuvaisen tarpeita vastaavaksi, oikein määriteltynä ja kohdennettuna päihdekuntouksen tavoitteet saavutetaan. Kun Sinä tai läheisesi sairastaa – ota yhteyttä päihdekuntoutuksen ammattilaisiin, Hoitokoti Kangaskartanoon.

Jatkohoito tukee arjessa

Hoitokoti Kangaskartano tukee päihderiippuvaisia myös arjessa, päihdekuntoutuksen jälkeen. Päihderiippuvuudesta voi parantua, mutta elämä vaatii jatkossakin jatkuvaa kieltäytymistä riippuvuuksista ja niille altistavista tekijöistä. Yhdessä kuntoutujan, hoitokodin ja avopalvelujen kanssa laadittu jatkosuunnitelma tukee ja vahvistaa päihteetöntä elämää.

Navigaatio