Ahonkartanon asumispalvelut Viitasaarella

Kaikki yhteystietomme

 

Ahonkartano on yhteisöllistä asumista tarjoava yksikkö Viitasaaren keskustan läheisyydessä. Asuminen on yhteisöllistä asumista ryhmäasunnoissa. Asunnot ovat siistejä kahden hengen soluasuntoja. Jokaisella asukkaalla on oma lukollinen huoneensa. Yhteisissä tiloissa on olohuone, keittiö sekä wc/kylpyhuone.

 

Tutustu Ahonkartanon asumispalveluihin, ota yhteyttä Hoitokoti Kangaskartanoon ja aloita kuntoutumisesi mahdollisimman pian.

Asuminen Ahonkartanolla

Ahonkartanolla asuminen edellyttää päihteettömyyttä. Päihteettömyys todennetaan satunnaisesti alkometrilla sekä lääkeaine- ja huumeseuloilla.


Ahonkartanolla asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritetään annettavat palvelut, asumispalveluiden menetelmät ja tavoitteet. Asiakkaan tulee sitoutua suunnitelmaan ja olla aktiivinen toimija oman elämänhallinnan parantamiseksi. Lääkehoidon toteutus on osa palvelu- ja hoitosuunnitelmaa, ja ohjaajien tulee olla tietoisia asiakkaan lääkityksestä kokonaisuudessaan. Asumisen aikana on mahdollisuus tuettuun lääkehoitoon.

Asumiseen liittyviä muita tukipalveluja ovat muun muassa:

  • Ateriapalvelut

  • Päivärytmiin tukeminen

  • Vaatehuolto

  • Kotitöiden opastus, siivous ja ruuanlaitto

  • Henkilökohtaisen hygienian ylläpitoon ohjaus ja opastus

  • Palveluohjaus ja ensisijaisten etuuksien hakeminen

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukainen käyttö

  • Kuntouttavan työtoiminnan palvelut erikseen sovittavissa Pesti Ry:n kanssa.

Ahonkartanolle siirtyvän asiakkaan elämänhallinta tulisi olla sellaisella tasolla, ettei hän tarvitse rauhoittavia tai bentsodiatsepiinilääkkeitä. Siirtyminen Ahonkartanolle on mahdollista, jos asiakkaan lääkevieroitus on loppusuoralla, asenne kohdallaan, vieroitusoireet vähäisiä ja jatkosuunnitelmat sovittu.

Tutustu saapumisohjeisiin

Yhteisöasuminen ja tukipalvelut

Ahonkartanolla asuminen on yhteisöasumista. Arjen töistä suoriudutaan yhdessä tehden. Arjen töitä ovat muun muassa ruuanlaitto, yhteisten tilojen siivous ja pihamaan kunnossapito. Lauantai on yhteisöpäivä. Tuolloin tehdään asioita yhdessä isommalla porukalla.


Asiakkaan hallinnassa olevaa asuntoa on hoidettava huolellisesti. Asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito ovat osa tätä huolenpitoa. Asunnon siivoukseen kuuluvat muun muassa lattianpesu, ikkunoiden pesu, jääkaapin ja pakastimen sulatus ja puhdistaminen, uunin ja lieden puhtaanapito sekä wc/kylpyhuoneen siivous.

Kartanokodit Oy on vastuussa asunnon kunnossapidosta. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu, että asunto luovutetaan hoitosuhteen päätyttyä hyvässä kunnossa ja siivottuna.