Yksilöllistä apua päihdeongelmaan Viitasaarella

Kaikki yhteystietomme

Kangaskartano tarjoaa apua päihdeongelmaan täysi-ikäisille Viitasaarella. Avullamme päihdeongelmainen voi sopeutua yhteisöön ja yhteiskuntaan, sekä nauttia päihteettömästä elämästä. Tutustu myös eettisiin arvoihimme ja työskentelytapoihimme.

 

Alta voit lukea lisää kuntoutusjaksojemme pituuksista sekä siirtyä eri palveluiden omille sivuille. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut, ja keskustellaan hoidoista tarkemmin.

Kahden viikon kuntoutusjakso

Kahden viikon kuntoutusjaksossa katkaistaan päihdekierre. Kuntoutusjakso on suunnattu heille, jotka eivät itse kierteen katkaisemiseen pysty. Kuntoutusjakso tähtää asiakkaan palauttamiseen normaaliin arkeen, töihin tai kouluun.

Kuukauden kuntoutusjakso

Kuukauden kuntoutusjakson aikana toipumisprosessi saadaan jo hyvään alkuun. Kuukauden jälkeen monet kokevatkin selviävänsä hyvin avopalvelujen ja vertaistukiryhmien avulla.

Pidemmät kuntoutusjaksot, Hoitokoti Kangaskartano, Viitasaari

Pidemmät kuntoutusjaksot

Pitkäkestoinen päihdeongelma vaatii usein pidemmän kuin kuukauden kuntoutusjakson. Päihdeongelman hoitaminen on hyvin kokonaisvaltaista, joka vaatii psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Myös lääkityksen tarkistus ja seulojen puhdistuminen vie oman aikansa.

Päihdekuntoutuksen intervallijaksot, Hoitokoti Kangaskartano, Viitasaari

Päihdekuntoutuksen intervallijaksot: 1–2 viikkoa

Intervallijaksojen tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja lisätä arjen voimavaroja. Useat henkilöt kokevat intervallijaksot itselleen hyödyllisiksi. Intervallijaksojen aikana käydään läpi arjessa selviytymistä, tarkistetaan tavoitteet ja tehdään tarvittaessa uusi ryhtiliike päihteettömyyden suuntaan.

Yksilöllistä apua päihdeongelmaan

Usein päihdeongelma on monitahoinen, mistä johtuen myös ratkaisumetodit ovat monipuolisia ja monitahoisia. Toteutamme päihdekuntoutusta Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Kuntoutus sisältää mm. kirjallisia tehtäviä, yhteisöhoitoa, luentoja, ryhmäkeskusteluja ja liikuntaa. Lisäksi halukkaille on tarjolla viiden pisteen korva-akupunktiota ja korvamagneetteja.


Kuntoutuksen aikana asiakkaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan myös lähettävän tahon odotukset kuntoutuksen sisällöstä. Hoitokodilla on yksityisten luvanvaraisten sosiaalipalvelujen lisäksi yksityisen terveydenhuollon luvat päihdekuntoutuksen toteuttamiseen seuraavasti:

  • Erikoislääkärin vastaanotto, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen sekä konsultoivat lääkäripalvelut

  • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

  • Lähihoitajan hoitotoimenpiteet

  • Päihdeongelmaisten katkaisu- ja vieroitushoito

  • Laboratorionäytteiden otto

  • Opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito

  • Palveluohjaus.

  • Sosionomin palvelut