Kaikki yhteystietomme

Jokainen päihdeongelma on aina erilainen, kuten on jokainen kuntoutujakin. Huume- ja monipäihdeongelmaisen kuntoutuksessa päihdeongelma näyttäytyy hyvin monitahoisena. 


Kuntouttamiseen vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli, pääpäihde, psyykkinen ja fyysinen kunto, sosiaalinen verkosto ja asetetut tavoitteet. Yhteistä kuitenkin on, että jokaisella on tahto kuntoutua. Ota yhteyttä ja varaa paikkasi päihdeongelmaisen kuntoutukseen Hoitokoti Kangaskartanoon Viitasaarella.

Lääkehoito ja lääkärin palvelut osana kuntoutusta

Lääkehoito toimii hyvänä tukena psykososiaalisessa kuntoutuksessa. Lääkityksestä keskustellaan ja sovitaan aina lähettävän tahon kanssa. Päihdelääkäri käy Hoitokoti Kangaskartanolla kerran kuukaudessa ja tapaa tuolloin huume- ja monipäihdeongelmaisia asiakkaita. Puhelinkonsultaatio on tarvittaessa mahdollista. Vaikka lääkitys toteutetaan hoitokodin lääkkeistä, ota kuntoutukseen mukaan käytössäsi olevat lääkkeet ja niiden reseptit. Lääkärin määräämät lääkkeet sisältyvät vuorokausihintaan.


Mikäli käytössäsi on inhaloitavia lääkkeitä, hormonivalmisteita, diabeteksen hoitoon tablettilääkitys tai insuliinia, ota ne mukaasi hoitoon tullessasi.

Kokeile päihteetöntä elämää ja sen tuomia haasteita

Kuntoutus tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden kokeilla päihteetöntä elämää, arjen rutiineja ja haasteita turvallisessa ympäristössä. Hoitohenkilökuntamme on tukena niin iloissa kuin suruissakin ja auttaa käsittelemään arkea päihteistä vapaana. Tule rohkeasti Hoitokoti Kangaskartanoon Viitasaarelle.

Huumevieroitus – polku kohti päihteettömyyttä

Samoin kuin alkoholismissa tapahtuu myös huumeriippuvuudessa selvä toleranssin kasvu, joka saattaa johtaa keskushermostoon liittyvien muutosten pysyvyyteen ja korvaamattomuuteen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa huumevieroitus tapahtuu ja siihen päästään, sitä paremmat välineet asiakkaalla on jatkaa normaalia arkea ja elämää. Huumevieroitus kannattaa aina ja päihteetön elämä pitää mielen virkeänä, terveyden hyvänä ja lisää arvokkaita elinvuosia.

Huumeriippuvuus ja sen hoito

Huumeriippuvuus ei parane syyllistämällä, vaan huumeriippuvuuden hoitoon tarvitaan ammattilaisten tukea. Huumeriippuvuus ja sen hoito vaatii aikaa, tietoa sekä vankkaa tahtoa päästä pois huumekierteestä. Huumeriippuvuuden hoito on monitahoista, psykososiaalinen kuntoutus kiinnittää huomion yksilölliseen tarinaan ja oireenmukainen lääkehoito tukee tehokkaasti hoitoa.


Hoitokoti Kangaskartanossa huumevieroitus tapahtuu asiantuntevissa käsissä, päihdelääkärin ohjeistuksen mukaisesti. Huumevieroituksen asiakkaat tapaavat päihdelääkärin kerran kuukaudessa. Kun päämääränä on päästä huumeista eroon, auttavat kokeneet, huumevieroituksen ammattilaiset. Pääset irti huumeista parhaiten kääntymällä huumevieroitukseen keskittyneeseen hoitolaitoksen, kuten Hoitolaitos Kangaskartanon puoleen.

Tutustu huumevieroitukseen

Yhteisöhoito – tukea vertaisista

Huumeriippuvuuden hoidossa käytetään hyödyksi myös vertaistukea ja yhteisöhoitoa. Yhteisöhoidon tuella opitaan elämisen ja itsensä hoitamisen taitoja sekä erilaisia toipumista edistäviä asenteita. Yhteisöhoidossa huumeriippuvainen saa tukea vertaisiltaan, kokemusasiantuntijalta sekä asiantuntevalta henkilökunnalta. 


Muutos ja oppiminen tapahtuvat yhteisön kaikissa jäsenissä ja jokainen heistä on vuorollaan muutoksen välittäjä. Sosiaalinen oppimisprosessi on huumeriippuvuuksissa käytetty yksi eheytymisen välineistä, sillä riippuvuuteen liittyy paljon psykologisia ja sosiaalisia aspekteja, joihin tulee osaltaan kiinnittää huomiota.

Huumeriippuvuus, lääkkeiden väärinkäyttö ja alkoholismi saattavat kulkea käsikkäin, sillä riippuvuudet usein kasaantuvat. Hoitokoti Kangaskartanossa saat apua monipäihdeongelmaan. Hae itsellesi tai läheisellesi apua päihderiippuvuuksiin ajoissa. Riippuvuudet kannattaa katkaista ammattilaisten ohjaamana ja mahdollisimman ajoissa, sillä riippuvuuksien haittatekijöissä kiritään yleensä aikaa vastaan. 


Nopeasti huomattu ja reagoitu riippuvuus ennakoi yleensä parempaa ja varmempaa päihteetöntä elämää. Hoitokoti Kangaskartanossa saat hoitoa kaikkiin päihderiippuvuuksiin. Ota yhteyttä.