Huumevieroitus oireenmukaisin lääkkein Viitasaarella

Kaikki yhteystietomme

Hoitokoti Kangaskartanon huumevieroituksessa Viitasaarella seuraamme tarkasti terveydentilaa ja hoidamme ilmeneviä vieroitusoireita lääkärin ohjeistuksen mukaan. 


Vieroitusoireiden arvioinnissa hyödynnämme olemassa olevia arviointilomakkeita sekä käytössä olevia testejä ja mittareita. Vieroitushoidossa oleva voi osallistua päivittäisiin toimintoihin oman vointinsa mukaan. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Huumevieroitusta tukeva lääkitys on yksilöllinen

Huumevieroitusta tehostetaan ja oireita hoidetaan lääkityksellä tarpeen mukaan. Lääkärin määräämät lääkkeet sisältyvät vuorokausihintaan. Lääkitys toteutetaan Hoitokoti Kangaskartanon päihdelääkärin ohjeistuksen mukaan sekä lähettävän tahon aikataulu ja tavoitteet huomioiden. Huumevieroituksen aikana henkilökuntamme antaa asiantuntevaa hoitoa ja tukea.


Mikäli käytössäsi on inhaloitavia lääkkeitä, hormonivalmisteita, diabeteksen hoitoon tablettilääkitys tai insuliinia, ota ne mukaasi hoitoon tullessasi.


Päihteettömyyden seuranta tapahtuu Hoitokoti Kangaskartanossa alkometrin ja huumeseulojen avulla.

Tutustu myös lääkevieroitukseen