Päihdekuntoutus Viitasaarella – apua tarjolla

Kaikki yhteystietomme

Tarvitsetko sinä tai tarvitseeko lähimmäisesi päihdekuntoutusta? Apua on tarjolla Viitasaarella sijaitsevassa Hoitokoti Kangaskartanossa. Lähimmäisten varhainen puuttuminen, oma havainto syntyneestä riippuvuudesta ja hyvät, ammattitaitoiset päihdekuntouttajat ovat askeleita kohti päihteettömyyttä.


Huume-, lääke- ja alkoholiriippuvaisen kuntoutus vaatii aikaa ja sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista ja myös palkitsevaa. Palkintona on päihteetön arki sekä turvallinen, terveellinen ja taloudellisesti kestävä elämä yhdessä lähimmäisten kanssa. Ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin

Päihdekuntoutus on aina prosessi

Päihdekuntoutus on pitkäaikainen ja monitahoinen prosessi, jossa tukena ovat läheiset, vertaiset ja ammattitaitoinen henkilökunta. Päihdekuntoutusta on saatavilla alkoholi-, lääke- ja monipäihderiippuvaisille, joilla on tahto elää päihteettömästi. Päihderiippuvuuden hoidon tukena toimivat lisäksi palveluohjaaja sekä mielenterveystyön ammattilaiset, sillä päihdekuntoutuja tarvitsee tukea myös psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.

Päihderiippuvaisen kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, omaohjaajan sekä sairaanhoitajan ja/tai sosionomin kanssa. Kuntoutussuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan tulotilanne sekä lähettävän tahon tavoitteet kuntoutusjaksolle, jotta kuntoutus kohdistuisi mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti toivotulla tavalla. 

Päihderiippuvaisen kuntoutussuunnitelman tavoitteena on auttaa tunnistamaan arkeen liittyvät ongelmat sekä riippuvuudelle altistavat ja niitä ylläpitävät tekijät. On tärkeää tunnistaa, millaiset käyttäytymis-, tunne- ja ajattelumallit liittyvät arkeen ja ongelmatilanteiden kohtaamiseen. Mitkä ovat stressin aiheuttajat ja miten niitä voidaan turvallisesti lievittää? Mitä muita ilon aiheita löytyy kuin päihteet? Millaisista asioista minuus rakentuu ja mikä ohjaisi pois itsetuhoisesta käyttäytymisestä?

Tutustu hoitomenetelmiimme

Kuntoutuspalvelut Hoitokoti Kangaskartanossa

Etsitkö Sinä tai läheisesi päihteetöntä elämää? Hoitokoti Kangaskartanossa päihderiippuvaisen kuntoutuspalvelut ovat laadukas kokonaisuus, jossa päämääränä on päihteetön, terve ja turvallinen elämä. Kuntoutuspalvelut rakennetaan aina päihderiippuvaisen tarpeita vastaavaksi. Oikein määriteltyinä ja kohdennettuina päihdekuntoutuksen tavoitteet myös saavutetaan. Kun Sinä tai läheisesi sairastaa – ota yhteyttä päihdekuntoutuksen ammattilaisiin Hoitokoti Kangaskartanossa.

Jatkohoito tukee arjessa

Hoitokoti Kangaskartano tukee päihderiippuvaisia myös arjessa, päihdekuntoutuksen jälkeen. Päihderiippuvuudesta voi parantua, mutta elämä vaatii jatkossakin jatkuvaa kieltäytymistä riippuvuuksista ja niille altistavista tekijöistä. Yhdessä kuntoutujan, hoitokodin ja avopalvelujen kanssa laadittu jatkosuunnitelma tukee ja vahvistaa päihteetöntä elämää.