Hoitokoti Kangaskartano Oy

Kokkolantie 659

44740 KEITELEPOHJA
Puh. 044 2810 869

 

Sähköposti: kangaskartano@kangaskartano.com

 

Kaksoisdiagnoosiasiakkaan kuntoutus – välineitä arkeen

Päihderiippuvuuksien kuntoutus ja mielenterveyskuntoutus kulkevat usein käsi kädessä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutus on pitkäaikainen prosessi, jossa läpikäydään monia tekijöitä, taustat, nykytilanne, tavoitteet ja tavoitteiden seuranta. Mielenterveys- päihdekuntoutuksen tavoitteena on itsenäinen, ehjä ja eteenpäin suuntaava ihminen, joka osaa selvittää arjen haasteet saaduilla työkaluilla.

Lääkehoidon tuki

Mielenterveyskuntoutuksen ja päihderiippuvuuksien kuntoutuksen tukena käytetään usein lääkinnällistä hoitoa. Oikein määriteltynä ja käytettynä säännöllinen lääkehoito kantaa usein hedelmää. Lääkehoidosta voidaan saada apua silloin kun kaksoisdiagnoosiasiakkaalla on selkeästi alentunut toimintakyky kaikilla elämän osa-alueilla. Vaikeudet löytyvät niin ihmissuhteista, työstä, opiskelusta ja yleisestä elämän hallinnasta.

 

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on päihderiippuvaisen tukeminen siten, että paluu normaaliin arkeen ja hyvään elämänlaatuun täyttyy. Sosiaalinen kuntoutus pyrkii rinnalla kulkemiseen ja kykyyn tavoittaa mielenterveys- ja päihdeongelmaisen henkilökohtaiset haasteet arjessa ja antaa eväitä niiden ratkaisemiseen kestävällä tavalla. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on painottaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Psykososiaalinen kuntoutus

Kaksoisdiagnoosiasiakkaan psykososiaalinen kuntoutus tavoittelee toimintakyvyn parannusta ja valmiuksia kohdata jännitteet, haasteet ja ongelmatilanteet arjessa. Elämänhallinta, selviytyminen, toipuminen ja rutiinien löytyminen ovatkin päivittäin avainasemassa. Kuntoutus sisältää yhteisöhoitoa, vertaistukea sekä kognitiivisella työotteella toteutettua motivoivaa keskustelua kuntoutujan tarpeen mukaan. Myös erilaisista rentoutusharjoituksista ja -hoidoista, kuten viiden pisteen korva-akupunktiohoidosta ja korvamagneeteista, on hyötyä.

Mielenterveyden tukena

Päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset Hoitokoti Kangaskartanossa auttavat Sinua tai läheistäsi kohti eheämpää elämää. Varsinaisen kuntoutusjakson jälkeen laaditaan jatkohoitosuunnitelma, joka on tukena ja turvana myöhemmin. Hoitokoti Kangaskartanossa mielenterveyskuntoutus yhdistettynä päihdekuntoutukseen tapahtuu laadukkaalla ja kuntoutujia arvostavalla tavalla. Ytimessä ovat kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja niiden perusteella laaditut yksilölliset kuntoutussuunnitelmat. Hoitokoti Kangaskartano tarjoaa mahdollisimman rennon ja kodinomaisen kuntoutusympäristön. Hoitokoti Kangaskartanoon voi tulla kuntoutumaan myös lemmikin kanssa. Oma tuttu lemmikki luo turvaa, pitää rutiineissa kiinni ja aktivoi sopivalla tavalla kuntoutuksen edistymistä.

Navigaatio